Voorwaarden Door deze Website, die toegankelijk is vanaf Thots.tv, te bezoeken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te bezoeken. Het ontwerp van deze Website is beschermd door auteursrecht en merkenrecht. Gebruik Licentie Toestemming voor gebruik wordt verleend aan alle burgers die ouder zijn dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 of de toepasselijke meerderjarigheidsleeftijd hebt bereikt, is het je niet toegestaan Thots.tv te gebruiken Disclaimer Thots.tv claimt geen credit voor de bestanden die op de website worden getoond. Alle bestanden hebben het exclusieve copyright van hun eigenaars en worden gebruikt door de fair use copyright wet, sectie 107. Alle bestanden zijn in het publieke domein en zijn ingezonden door de gebruikers van de site. Deze gebruikers zijn verantwoordelijk voor het eigendom van de bestanden die zij insturen en Thots.tv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schendingen van het auteursrecht. Links Thots.tv heeft niet alle aan haar Website gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Thots.tv van de betreffende site. Het gebruik van een gelinkte website is voor eigen risico van de gebruiker. Beëindiging Thots.tv behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de site te beëindigen of op te schorten, met of zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site Thots.tv kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.